Zamówienia publiczne 2021

Utrzymanie czystości w hali ERGO ARENA
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 3591a94d-6eed-423b-9b05-aa60203e1d9e
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Konkurs ofert na dzierżawę terenu w celu prowadzenia na nim działalności parkingu przy Hali ERGO ARENA – II postępowanie
Regulamin konkursu oraz załączniki [ pobierz ZIP ]
Zapytania [ pobierz PDF ]
Komunikat 1 [ pobierz PDF ]
Komunikat 2 [ pobierz PDF ]
Komunikat 3 – wyniki [ pobierz PDF ]
Komunikat 4 [ pobierz PDF ]

Konkurs ofert na dzierżawę terenu w celu prowadzenia na nim działalności parkingu przy Hali ERGO ARENA
Regulamin konkursu [ pobierz PDF ]
Załączniki [ pobierz ZIP ]
Zapytania [ pobierz PDF ]
Dane ilościowe [ pobierz PDF ]
Komunikat 1 [ pobierz PDF ]
Unieważnienie konkursu [ pobierz PDF ]

Konkurs w trybie dialogu konkurencyjnego na świadczenie dodatkowych usług gastronomicznych w Hali ERGO ARENA
Zaproszenie [ pobierz DOC ]

Dozór oraz ochrona osób i mienia w hali ERGO ARENA
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 41184be3-21bb-40f1-a12d-55e54325d12c
Zmiana terminu [ pobierz PDF ]
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Wyjaśnienia 2 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Prace budowlane w Hali ERGO ARENA – 2 zadania
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania 628b51c3-6549-4faf-a2c4-60d369c6e5d6
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania zadanie 1 [ pobierz DOC ]
Wybór oferty zadanie 2 [ pobierz DOC ]

Prace budowlane i hydrauliczne – 4 zadania – II postępowanie
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 0f441ee0-8724-40b6-b06d-9bdd47dc3087
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór wykonawcy [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania zadanie 2 i 4 [ pobierz DOC ]

Monitoring konstrukcji stalowych – 2 postępowanie
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania dbb2b848-0dfa-436f-b029-1b47fc7ba3a2
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Prace budowlane i hydrauliczne – 4 zadania
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania c44b0089-ae14-497a-8866-4f0c6a34d19d
Unieważnienie postępowania [ pobierz DOC ]

Monitoring konstrukcji stalowych
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania 94a3d3f5-b63f-4aeb-b734-603593afb349
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania [ pobierz DOC ]

Dostawa serwerów
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
id postępowania 3f24a865-594d-44d2-b509-bb98b689108a
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Dostawa energii elektrycznej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
Załącznik nr 3 do SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania 69ca7112-48c9-4748-8782-509b3162bc57
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Modernizacja ekranów LED – 2 postępowanie
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 7649835a-8767-4c3c-98c5-c7c3ba47bd3d
Załączniki do opisu [ pobierz ZIP
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Modernizacja ekranów LED
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania ca8f522b-d84b-41df-8752-b5767b12a0eb
Załączniki do opisu [ pobierz ZIP ]
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór wykonawcy [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania [ pobierz DOC ]

Utrzymanie czystości
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 21c672ea-c46a-4a93-a1d9-aefec983e92d
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Plan zamówień 2021 [ pobierz PDF ]

Skip to content