Zamówienia publiczne 2021

Dostawa serwerów
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]

Dostawa energii elektrycznej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
Załącznik nr 3 do SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania 69ca7112-48c9-4748-8782-509b3162bc57
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]

Modernizacja ekranów LED – 2 postępowanie
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 7649835a-8767-4c3c-98c5-c7c3ba47bd3d
Załączniki do opisu [ pobierz ZIP
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]

Modernizacja ekranów LED
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania ca8f522b-d84b-41df-8752-b5767b12a0eb
Załączniki do opisu [ pobierz ZIP ]
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór wykonawcy [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania [ pobierz DOC ]

Utrzymanie czystości
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 21c672ea-c46a-4a93-a1d9-aefec983e92d
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Plan zamówień 2021 [ pobierz PDF ]