Zamówienia publiczne 2022


Remont drewnianej podłogi sportowej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania 64ba4330-2f86-4a55-9c11-2326ab03fa35
Zmiana terminu składania ofert [ pobierz PDF ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania [ pobierz DOC ]

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania a9267ac6-692e-49d9-867c-dd5b1c6eb667
Wyjaśnienia 1 [ pobierz ZIP ]
Wyjaśnienia 2 [ pobierz DOC ]
Wyjaśnienia 3 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert – poprawne dane [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż części podłogi sportowej hali treningowej Ergo Arena
Zapytanie [ pobierz PDF ]
Otwarcie ofert, rozstrzygnięcie [ pobierz PDF ]

Zapytanie ofertowe – montaż i demontaż podłogi mobilnej
Zapytanie [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania a4701ebd-3824-4b39-bab2-8ff9d832818c
Wyjaśnienia 1 [ pobierz ZIP ]
Załącznik 9 w wersji ZIP [ pobierz ZIP ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór ofert [ pobierz DOC ]

Plan zamówień 2022 [ pobierz PDF ]