Zamówienia publiczne 2022

Ochrona obiektu
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 7ac628f9-1885-49d4-b495-ca4185de8b38
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Dostawa drewnianej podłogi sportowej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania eb57e453-238e-4276-8c44-e347d5d6b2b2
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Utrzymanie czystości Hali Ergo Arena
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania 98fb828c-262a-413b-a393-5240bdeebc89
Wyjaśnienia 1 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Usługi ubezpieczenia ERGO Areny – 3 zadania
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania fb298d5d-5c81-433d-8e0e-22dd0e47fb1b
Zmiana terminu składania ofert [ pobierz PDF ]
Wyjaśnienia 1 [ pobierz ODT ]
Wyjaśnienia 2 [ pobierz ZIP ]
Wyjaśnienia 3 [ pobierz ODT ]
Wyjaśnienia 4 [ pobierz ODT ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Wybór oferty zadanie 1 i 2 [ pobierz DOC ]

Dostawa energii elektrycznej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz DOC ]
id postępowania 6bdce80b-6c34-4a27-bfc7-33507c0e62b0
Opis zamówienia [ pobierz XLSX ]
Wyjaśnienia 1 [ pobierz ODT ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania [ pobierz DOC ]

Remont drewnianej podłogi sportowej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania 64ba4330-2f86-4a55-9c11-2326ab03fa35
Zmiana terminu składania ofert [ pobierz PDF ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Unieważnienie postępowania [ pobierz DOC ]

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania a9267ac6-692e-49d9-867c-dd5b1c6eb667
Wyjaśnienia 1 [ pobierz ZIP ]
Wyjaśnienia 2 [ pobierz DOC ]
Wyjaśnienia 3 [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert – poprawne dane [ pobierz DOC ]
Wybór oferty [ pobierz DOC ]

Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż części podłogi sportowej hali treningowej Ergo Arena
Zapytanie [ pobierz PDF ]
Otwarcie ofert, rozstrzygnięcie [ pobierz PDF ]

Zapytanie ofertowe – montaż i demontaż podłogi mobilnej
Zapytanie [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Ogłoszenie [ pobierz PDF ]
SWZ [ pobierz ZIP ]
id postępowania a4701ebd-3824-4b39-bab2-8ff9d832818c
Wyjaśnienia 1 [ pobierz ZIP ]
Załącznik 9 w wersji ZIP [ pobierz ZIP ]
Otwarcie ofert [ pobierz DOC ]
Otwarcie ofert dodatkowych [ pobierz DOC ]
Wybór ofert [ pobierz DOC ]

Plan zamówień 2022 [ pobierz PDF ]

Skip to content