Akty Prawne

Akty prawne:

Zewnętrzne akty prawne:

  • ustawa Kodeks Spółek Handlowych
  • inne akty prawne RP

Wewnętrzne akty prawne:

  • umowa Spółki
  • regulamin organizacyjny
  • regulamin ERGO ARENA
  • regulaminy pracy i wynagradzania
  • Wyciąg z uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku    <zobacz>
  • Uchwała nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hala Gdańsk- Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  <zobacz>
Skip to content