Aktywność

Cele działalności spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

Celem działalności spółki jest realizowanie publicznych i powszechnych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Gdańska i Gminy Miasta Sopotu, w tym:

  • wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży
  • propagowanie zdrowego trybu życia , w tym rekreacji ruchowej
  • upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych, szczególnie poprzez umożliwienie biernego i czynnego uczestnictwa w imprezach masowych
  • integrowanie społeczności lokalnej, szczególności poprzez organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
  • zarządzanie, utrzymywanie i remontowanie infrastruktury Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu
  • wykorzystywanie infrastruktury Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej również na potrzeby społeczności lokalnej, przez organizowanie imprez, koncertów, uroczystości, rekreacji, sportu młodzieżowego, rozgrywek sportowych szczebla lokalnego, centralnego i międzynarodowego
  • propagowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Sopocie
  • promocja Miasta Gdańska i Miasta Sopotu jako miejsc przyjaznych turystom
Skip to content