RODO    Deklaracja dostępności    Raport o stanie dostępności

 


Dzierżawca i zarządca hali ERGO ARENA

Spółka o nazwie Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk-Sopot sp. z o.o. została utworzona 27 sierpnia 2004 roku. Celem jej działalności była realizacja inwestycji: budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, uzyskanie niezbędnego finansowania, rozliczenie projektu inwestycyjnego, a następnie eksploatowanie obiektem. Uwarunkowania związane z pozyskiwaniem finansowania bezzwrotnego spowodowały, iż beneficjentem tego projektu, a jednocześnie inwestorem mogły być jedynie Gminy Miasta Gdańska i Sopotu. Trudności związane z finansowaniem zamierzonej inwestycji poprzez spółkę spowodowały, że 20 maja 2005 roku, Gmina Miasta Gdańska i Gmina Miasta Sopotu zawarły Porozumienie Międzygminne, którego liderem została Gmina Miasta Sopotu. Na realizację tego projektu obie gminy przeznaczyły środki własne, jak również środki finansowe z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W rezultacie tych decyzji spółka zawiesiła swoją działalność operacyjną.

Chcąc efektywnie eksploatować wybudowaną już halę, miasta podjęły decyzję o zatrudnieniu profesjonalnego, posiadającego międzynarodowe doświadczenie operatora. Jego zadaniem miało być zapewnienie poprawnego funkcjonowania obiektu w sferze technicznej oraz komercyjnej. Prowadzone od 2008 roku postępowanie mające na celu wyłonienie operatora oraz kontakty z potencjalnymi operatorami wykazały, że mało prawdopodobne jest wyłonienie komercyjnego dzierżawcy nowego obiektu. Potencjalni operatorzy wskazywali, że uzyskiwanie pozytywnych wyników ekonomicznych przez halę obarczone jest ogromnym ryzykiem, którego nie są gotowi podjąć.

W tej sytuacji rozpoczęto procedurę wyłonienia operatora hali, który w zamian za wynagrodzenie, mógłby świadczyć usługi doradcze i zarządzać obiektem. W postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę SMG, która w sierpniu 2010 roku przedstawiła swoją ofertę. Ze względu na wysokość wynagrodzenia, jakiego zażądał ten potencjalny operator hali, 2 listopada 2010 roku postępowanie zostało unieważnione. W związku z tym spółka, która od kilku miesięcy była przygotowywana do przejęcia hali oraz wszystkich uprawnień i obowiązków miast, od 12 października 2010 roku (data podpisania umowy dzierżawy) stała się nie tylko formalnym dzierżawcą hali, ale również jedynym i faktycznym zarządcą tego obiektu.

Zgromadzenie wspólników 12 października 2010 roku uchwaliło nowy tekst umowy Spółki oraz nową nazwę (Hala Gdańsk – Sopot) oraz nowe cele działalności.

Operator ERGO ARENY ze wsparciem Polskiego Funduszu Rozwoju

4 marca 2021 Spółka Hala Gdańsk-Sopot podpisała Umowę Pożyczki Płynnościowej. W ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” operatorowi ERGO ARENY użyczone zostały dwie pożyczki: preferencyjna w kwocie 1.067.976,00 złotych oraz płynnościowa w kwocie 1.011.581,00 złotych.

Celem obu pożyczek jest utrzymanie gdańsko-sopockiej hali widowiskowo-sportowej, w tym finansowanie bieżącej działalności operatora oraz jego kapitału obrotowego. – Użyczona kwota pozwoli nam na pokrycie kosztów operacyjnych, wynagrodzeń pracowników, regulację zobowiązań handlowych oraz publiczno—prawnych, w tym podatków – komentuje Magdalena Sekuła, Prezes Zarządu Spółki Hala Gdańsk-Sopot.

Skip to content