Dane Spółki

Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
KRS: 0000216102
NIP: 583-287-03-17
REGON 193078050


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 28.956.000 PLN