Dane Spółki

Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
KRS: 0000216102
NIP: 583-287-03-17
REGON 193078050

 

Informacja

tel.:+48 587 672 101 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
e-mail: info@ergoarena.pl

Sekretariat

tel.:+48 587 672 102
e-mail: biuro@ergoarena.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 31.476.000 PLN

Skip to content