Majątek Spółki

Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2022 roku majątek Spółki wyniósł 28.681.140,35 zł

Wyniki finansowe za 2022 r.:

  • przychód – 17.560 tys. zł.
  • koszty – 16.526,0 tys. zł.
  • EBITDA – strata 2.786,0 tys. zł
  • wynik netto – strata 1.034,0 tys. zł.
Skip to content