Majątek Spółki


Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2021 roku majątek Spółki wyniósł 27.743.015,92 zł

Wyniki finansowe za 2021 r.:

  • przychód – 7.906 tys. zł.
  • koszty – 10.027,9 tys. zł.
  • EBITDA – strata 651,7 tys. zł
  • wynik netto – strata 1.262,6 tys. zł.