Majątek Spółki

Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2023 roku majątek Spółki wyniósł 27.712.221,15 zł

Wyniki finansowe za 2023 r.:

  • przychód – 17.577,7 tys. zł.
  • koszty – 17.734,8 tys. zł.
  • EBITDA – zysk 1.610,2 tys. zł
  • wynik netto – strata 158,1 tys. zł.
Skip to content