Majątek Spółki


Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2020 roku majątek Spółki wyniósł 22.394.244,86 zł

Wyniki finansowe za 2020 r.:

  • przychód – 6.150,3 tys. zł.
  • koszty – 9.056,6 tys. zł.
  • EBITDA – strata 1.566,5 tys. zł
  • wynik netto – strata 2.048,1 tys. zł.