Majątek Spółki

Majątek Spółki
Na dzień 31 grudnia 2019 roku majątek Spółki wyniósł 22.926.767,15 zł

Wyniki finansowe za 2019 r.:

  • przychód – 12.160,3 tys. zł.
  • koszty – 12.947,9tys. zł.
  • EBITDA – zysk 499,7 tys. zł
  • wynik netto – strata 788,5 tys. zł.