Zamówienia publiczne 2014


Utrzymanie czystości

Dostawa energii

Usługi ubezpieczenia

Dostawa balustrad

Dostawa mebli

Wykończenie strefa VIP

Dostawa nagłośnienia

Ochrona imprez masowych

Wyjścia ewakuacyjne

Dostawa kurtyn

Montaż podłogi

Dostawa ekranów led

System nagłośnienia

Ochrona Hali – p.ograniczony

Sprzątanie obiektu