Zamówienia publiczne 2013


Telefonia stacjonarna

Rozbudowa sieci

Wzmocnienie sygnału

Dostawa prądu

Wynajem pojazdów

Wzmocnienie sygnału

Wynajem pojazdów

Ubezpieczenie

Dostawa kurtyn

Dystrybucja biletów

Konserwacja systemu BMS

Konserwacja systemów zabezpieczeń

Instalacja systemu paneli fotowoltaicznych